Télécharger CCMED.INC

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

 1. * -INC CCMED
 2. *
 3. * INCLUDE NECESSAIRE POUR LA GESTION DU FORMAT MED 3
 4. *
 5. INTEGER*4 MED_ACC_RDONLY,MED_ACC_RDWR,MED_ACC_RDEXT
 6. INTEGER*4 MED_ACC_CREAT,MED_ACC_UNDEF
 7. PARAMETER (MED_ACC_RDONLY=0,MED_ACC_RDWR=1)
 8. PARAMETER (MED_ACC_RDEXT=2,MED_ACC_CREAT=3,MED_ACC_UNDEF=4)
 9.  
 10. INTEGER*4 MED_UNSTRUCTURED_MESH, MED_STRUCTURED_MESH
 11. INTEGER*4 MED_UNDEF_MESH_TYPE
 12. PARAMETER (MED_UNSTRUCTURED_MESH=0,MED_STRUCTURED_MESH=1)
 13. PARAMETER (MED_UNDEF_MESH_TYPE=-1)
 14.  
 15. INTEGER*4 MED_CARTESIAN, MED_CYLINDRICAL, MED_SPHERICAL
 16. INTEGER*4 MED_UNDEF_AXIS_TYPE
 17. PARAMETER(MED_CARTESIAN=0, MED_CYLINDRICAL=1, MED_SPHERICAL=2)
 18. PARAMETER(MED_UNDEF_AXIS_TYPE=-1)
 19. INTEGER*4 MED_CARTESIAN_GRID, MED_POLAR_GRID
 20. INTEGER*4 MED_CURVILINEAR_GRID, MED_UNDEF_GRID_TYPE
 21. PARAMETER (MED_CARTESIAN_GRID=0, MED_POLAR_GRID=1)
 22. PARAMETER (MED_CURVILINEAR_GRID=2, MED_UNDEF_GRID_TYPE=-1)
 23.  
 24. INTEGER*4 MED_SORT_DTIT,MED_SORT_ITDT,MED_SORT_UNDEF
 25. PARAMETER (MED_SORT_DTIT=0,MED_SORT_ITDT=1,MED_SORT_UNDEF=-1)
 26.  
 27. INTEGER*4 MED_COMMENT_SIZE,MED_NAME_SIZE,MED_SNAME_SIZE
 28. INTEGER*4 MED_LNAME_SIZE
 29. PARAMETER (MED_COMMENT_SIZE=200,MED_NAME_SIZE=64)
 30. PARAMETER (MED_SNAME_SIZE=16, MED_LNAME_SIZE=80)
 31.  
 32. INTEGER*4 MED_NO_IT, MED_NO_DT
 33. PARAMETER (MED_NO_IT=-1, MED_NO_DT = -1)
 34. REAL*8 MED_UNDEF_DT
 35. PARAMETER (MED_UNDEF_DT = 0.0D0)
 36.  
 37. INTEGER*4 MED_UNDEF_INTERLACE,MED_FULL_INTERLACE
 38. INTEGER*4 MED_NO_INTERLACE
 39. PARAMETER (MED_UNDEF_INTERLACE=-1,MED_FULL_INTERLACE=0)
 40. PARAMETER (MED_NO_INTERLACE=1)
 41.  
 42. INTEGER*4 MED_CELL, MED_DESCENDING_FACE
 43. INTEGER*4 MED_DESCENDING_EDGE,MED_NODE
 44. INTEGER*4 MED_NODE_ELEMENT, MED_STRUCT_ELEMENT
 45. INTEGER*4 MED_ALL_ENTITY_TYPE,MED_UNDEF_ENTITY_TYPE
 46. INTEGER*4 MED_N_ENTITY_TYPES
 47. PARAMETER (MED_N_ENTITY_TYPES=6)
 48. PARAMETER (MED_CELL=0, MED_DESCENDING_FACE=1)
 49. PARAMETER (MED_DESCENDING_EDGE=2,MED_NODE=3)
 50. PARAMETER (MED_NODE_ELEMENT=4, MED_STRUCT_ELEMENT=5)
 51. PARAMETER (MED_ALL_ENTITY_TYPE=6,MED_UNDEF_ENTITY_TYPE=-1)
 52.  
 53. INTEGER*4 MED_POINT1,MED_SEG2,MED_SEG3,MED_SEG4,MED_TRIA3
 54. INTEGER*4 MED_QUAD4,MED_TRIA6,MED_TRIA7,MED_QUAD8,MED_QUAD9
 55. INTEGER*4 MED_TETRA4,MED_PYRA5,MED_PENTA6,MED_HEXA8,MED_TETRA10
 56. INTEGER*4 MED_OCTA12,MED_PYRA13,MED_PENTA15,MED_PENTA18
 57. INTEGER*4 MED_HEXA20,MED_HEXA27
 58. INTEGER*4 MED_POLYGON,MED_POLYGON2
 59. INTEGER*4 MED_POLYHEDRON, MED_STRUCT_GEO_INTERNAL
 60. INTEGER*4 MED_STRUCT_GEO_SUP_INTERNAL,MED_NONE
 61. INTEGER*4 MED_GEO_ALL,MED_ALL_GEOTYPE
 62. INTEGER*4 MED_NO_GEOTYPE,MED_UNDEF_GEOTYPE
 63. PARAMETER(MED_POINT1=001)
 64. PARAMETER(MED_SEG2=102)
 65. PARAMETER(MED_SEG3=103)
 66. PARAMETER(MED_SEG4=104)
 67. PARAMETER(MED_TRIA3=203)
 68. PARAMETER(MED_QUAD4=204)
 69. PARAMETER(MED_TRIA6=206)
 70. PARAMETER(MED_TRIA7=207)
 71. PARAMETER(MED_QUAD8=208)
 72. PARAMETER(MED_QUAD9=209)
 73. PARAMETER(MED_TETRA4=304)
 74. PARAMETER(MED_PYRA5=305)
 75. PARAMETER(MED_PENTA6=306)
 76. PARAMETER(MED_HEXA8=308)
 77. PARAMETER(MED_TETRA10=310)
 78. PARAMETER(MED_OCTA12=312)
 79. PARAMETER(MED_PYRA13=313)
 80. PARAMETER(MED_PENTA15=315)
 81. PARAMETER(MED_PENTA18=318)
 82. PARAMETER(MED_HEXA20=320)
 83. PARAMETER(MED_HEXA27=327)
 84. PARAMETER(MED_POLYGON=400)
 85. PARAMETER(MED_POLYGON2=420)
 86. PARAMETER(MED_POLYHEDRON=500)
 87. PARAMETER(MED_STRUCT_GEO_INTERNAL=600)
 88. PARAMETER(MED_STRUCT_GEO_SUP_INTERNAL=700)
 89. PARAMETER(MED_NONE=0)
 90. PARAMETER(MED_GEO_ALL=-1)
 91. PARAMETER(MED_ALL_GEOTYPE=-1)
 92. PARAMETER(MED_NO_GEOTYPE=0)
 93. PARAMETER(MED_UNDEF_GEOTYPE=0)
 94.  
 95. INTEGER*4 MED_N_CELL_GEO,MED_N_CELL_FIXED_GEO
 96. INTEGER*4 MED_N_CELL_GEO_FIXED_CON
 97. INTEGER*4 MED_N_FACE_GEO,MED_N_FACE_FIXED_GEO
 98. INTEGER*4 MED_N_FACE_GEO_FIXED_CON
 99. INTEGER*4 MED_N_EDGE_TYPES,MED_N_EDGE_FIXED_GEO
 100. INTEGER*4 MED_N_EDGE_GEO_FIXED_CON
 101. INTEGER*4 MED_N_NODE_GEO,MED_N_NODE_FIXED_GEO
 102. INTEGER*4 MED_N_NODE_GEO_FIXED_CON
 103. PARAMETER(MED_N_CELL_GEO=25)
 104. PARAMETER(MED_N_CELL_FIXED_GEO=24)
 105. PARAMETER(MED_N_CELL_GEO_FIXED_CON=21)
 106. PARAMETER(MED_N_FACE_GEO=8)
 107. PARAMETER(MED_N_FACE_FIXED_GEO=8)
 108. PARAMETER(MED_N_FACE_GEO_FIXED_CON=6)
 109. PARAMETER(MED_N_EDGE_TYPES=3)
 110. PARAMETER(MED_N_EDGE_FIXED_GEO=3)
 111. PARAMETER(MED_N_EDGE_GEO_FIXED_CON=3)
 112. PARAMETER(MED_N_NODE_GEO=1)
 113. PARAMETER(MED_N_NODE_FIXED_GEO=1)
 114. PARAMETER(MED_N_NODE_GEO_FIXED_CON=1)
 115.  
 116. INTEGER*4 MED_COORDINATE, MED_CONNECTIVITY
 117. INTEGER*4 MED_NAME, MED_NUMBER
 118. INTEGER*4 MED_FAMILY_NUMBER
 119. INTEGER*4 MED_COORDINATE_AXIS1, MED_COORDINATE_AXIS2
 120. INTEGER*4 MED_COORDINATE_AXIS3, MED_INDEX_FACE, MED_INDEX_NODE
 121. INTEGER*4 MED_GLOBAL_NUMBER, MED_VARIABLE_ATTRIBUTE
 122. INTEGER*4 MED_COORDINATE_TRSF, MED_UNDEF_DATATYPE
 123. PARAMETER(MED_COORDINATE=0, MED_CONNECTIVITY=1, MED_NAME=2)
 124. PARAMETER(MED_NUMBER=3, MED_FAMILY_NUMBER=4)
 125. PARAMETER(MED_COORDINATE_AXIS1=5, MED_COORDINATE_AXIS2=6)
 126. PARAMETER(MED_COORDINATE_AXIS3=7,MED_INDEX_FACE=8)
 127. PARAMETER(MED_INDEX_NODE=9,MED_GLOBAL_NUMBER=10)
 128. PARAMETER(MED_VARIABLE_ATTRIBUTE=11,MED_COORDINATE_TRSF=12)
 129. PARAMETER(MED_UNDEF_DATATYPE=-1)
 130.  
 131. INTEGER*4 MED_NODAL, MED_DESCENDING, MED_UNDEF_CONNECTIVITY_MODE
 132. INTEGER*4 MED_NO_CMODE
 133. PARAMETER(MED_NODAL=0,MED_DESCENDING=1)
 134. PARAMETER(MED_UNDEF_CONNECTIVITY_MODE=-1)
 135. PARAMETER(MED_NO_CMODE=-1)
 136.  
 137. INTEGER*4 MED_FALSE, MED_TRUE
 138. PARAMETER(MED_FALSE=0,MED_TRUE=1)
 139.  
 140. INTEGER*4 MED_UNDEF_PFLMODE,MED_GLOBAL_PFLMODE,MED_COMPACT_PFLMODE
 141. INTEGER*4 MED_UNDEF_STMODE,MED_GLOBAL_STMODE,MED_COMPACT_STMODE
 142. CHARACTER*64 MED_GAUSS_ELNO,MED_IPOINT_ELNO
 143. PARAMETER(MED_GAUSS_ELNO='MED_GAUSS_ELNO')
 144. PARAMETER(MED_IPOINT_ELNO='MED_GAUSS_ELNO')
 145. PARAMETER(MED_UNDEF_PFLMODE=0,MED_GLOBAL_PFLMODE=1)
 146. PARAMETER(MED_COMPACT_PFLMODE=2)
 147. PARAMETER(MED_UNDEF_STMODE=0,MED_GLOBAL_STMODE=1)
 148. PARAMETER(MED_COMPACT_STMODE=2)
 149. CHARACTER*64 MED_NO_NAME,MED_NO_MESHNAME,MED_NO_MESH
 150. CHARACTER*64 MED_NO_MESH_SUPPORT, MED_NO_LOCALIZATION
 151. CHARACTER*64 MED_NO_INTERPOLATION, MED_NO_PROFILE
 152. CHARACTER*64 MED_ALLENTITIES_PROFILE
 153. CHARACTER*80 MED_NO_GROUP
 154. PARAMETER(MED_NO_NAME=' ',MED_NO_MESHNAME=' ',MED_NO_MESH=' ')
 155. PARAMETER(MED_NO_MESH_SUPPORT=' ', MED_NO_LOCALIZATION=' ')
 156. PARAMETER(MED_NO_INTERPOLATION=' ', MED_NO_PROFILE=' ')
 157. PARAMETER(MED_ALLENTITIES_PROFILE=' ')
 158. PARAMETER(MED_NO_GROUP=' ')
 159.  
 160. INTEGER*4 MED_ALL_CONSTITUENT
 161. PARAMETER(MED_ALL_CONSTITUENT=0)
 162.  
 163. INTEGER*4 MED_UNDEF_SIZE,MED_NO_PROFILE_SIZE
 164. PARAMETER(MED_UNDEF_SIZE=0,MED_NO_PROFILE_SIZE=0)
 165.  
 166. INTEGER*4 MED_MESH,MED_FIELD,MED_LIBRARY,MED_FILE
 167. INTEGER*4 MED_MESH_SUPPORT,MED_ELSTRUCT,MED_FAMILY
 168. INTEGER*4 MED_EQUIVALENCE, MED_GROUP, MED_JOINT
 169. INTEGER*4 MED_LOCALIZATION, MED_PROFILE,MED_FILTER
 170. INTEGER*4 MED_INTERPOLATION
 171. INTEGER*4 MED_NUMERICAL_DATA,MED_LINK,MED_CLASS_UNDEF
 172. INTEGER*4 MED_CLASS_ALL
 173. PARAMETER(MED_MESH=0,MED_FIELD=1,MED_LIBRARY=2,MED_FILE=3)
 174. PARAMETER(MED_MESH_SUPPORT=4,MED_ELSTRUCT=5,MED_FAMILY=6)
 175. PARAMETER(MED_LOCALIZATION=7,MED_PROFILE=8,MED_FILTER=9)
 176. PARAMETER(MED_INTERPOLATION=10, MED_NUMERICAL_DATA=11)
 177. PARAMETER(MED_LINK=13, MED_CLASS_UNDEF=-1, MED_CLASS_ALL=-2)
 178.  
 179. INTEGER*4 MED_INT32,MED_INT64,MED_INT
 180. INTEGER*4 MED_FLOAT32,MED_FLOAT64,MED_DOUBLE
 181. PARAMETER (MED_INT32=24, MED_INT64=26, MED_INT=28)
 182. PARAMETER (MED_FLOAT32=4, MED_FLOAT64=6, MED_DOUBLE=6)
 183.  
 184. INTEGER*4 MED_ATT_FLOAT64,MED_ATT_INT,MED_ATT_NAME
 185. INTEGER*4 MED_ATT_UNDEF
 186. PARAMETER(MED_ATT_FLOAT64=MED_FLOAT64)
 187. PARAMETER(MED_ATT_INT=MED_INT)
 188. PARAMETER(MED_ATT_NAME=30)
 189. PARAMETER(MED_ATT_UNDEF=0)
 190.  
 191. CHARACTER*64 MED_PARTICLE_NAME, MED_BALL_NAME, MED_BEAM_NAME
 192. CHARACTER*64 MED_PARTICLE_LABEL,MED_BALL_DIAMETER
 193. CHARACTER*64 MED_BEAM_THICKNESS
 194. PARAMETER(MED_PARTICLE_NAME='MED_PARTICLE')
 195. PARAMETER(MED_BALL_NAME='MED_BALL')
 196. PARAMETER(MED_BEAM_NAME='MED_BEAM')
 197. PARAMETER(MED_PARTICLE_LABEL='MED_PARTICLE_LABEL')
 198. PARAMETER(MED_BALL_DIAMETER='MED_BALL_DIAMETER')
 199. PARAMETER(MED_BEAM_THICKNESS='MED_BEAM_THICKNESS')
 200.  
 201. INTEGER*4 MED_MAJOR_NUM, MED_MINOR_NUM, MED_RELEASE_NUM
 202. PARAMETER(MED_MAJOR_NUM=3)
 203. PARAMETER(MED_MINOR_NUM=3)
 204. PARAMETER(MED_RELEASE_NUM=1)
 205.  
 206. INTEGER*4 HDF_VERSION_RELEASE_REF, HDF_VERSION_MAJOR_REF
 207. INTEGER*4 HDF_VERSION_MINOR_REF
 208. CHARACTER*16 HDF_VERSION_REF
 209. PARAMETER(HDF_VERSION_REF='1.8.14')
 210. PARAMETER(HDF_VERSION_MAJOR_REF=1)
 211. PARAMETER(HDF_VERSION_MINOR_REF=8)
 212. PARAMETER(HDF_VERSION_RELEASE_REF=14)
 213.  
 214.  
 215. EXTERNAL MED_SET_IT
 216. COMMON /CMED/ MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE
 217. INTEGER*4 MED_GET_CELL_GEOMETRY_TYPE(MED_N_CELL_FIXED_GEO)
 218. SAVE /CMED/
 219.  
 220. C Equivalence des Elements Cast3M => MED
 221. INTEGER MEDEL(48)
 222. DATA MEDEL( 1), MEDEL( 2), MEDEL( 3), MEDEL( 4), MEDEL( 5),
 223. . MEDEL( 6), MEDEL( 7), MEDEL( 8), MEDEL( 9), MEDEL(10),
 224. . MEDEL(11), MEDEL(12), MEDEL(13), MEDEL(14), MEDEL(15),
 225. . MEDEL(16), MEDEL(17), MEDEL(18), MEDEL(19), MEDEL(20),
 226. . MEDEL(21), MEDEL(22), MEDEL(23), MEDEL(24), MEDEL(25),
 227. . MEDEL(26), MEDEL(27), MEDEL(28), MEDEL(29), MEDEL(30),
 228. . MEDEL(31), MEDEL(32), MEDEL(33), MEDEL(34), MEDEL(35),
 229. . MEDEL(36), MEDEL(37), MEDEL(38), MEDEL(39), MEDEL(40),
 230. . MEDEL(41), MEDEL(42), MEDEL(43), MEDEL(44), MEDEL(45),
 231. . MEDEL(46), MEDEL(47), MEDEL(48)
 232. . / MED_POINT1, MED_SEG2, MED_SEG3, MED_TRIA3, MED_NONE,
 233. . MED_TRIA6, MED_TRIA7, MED_QUAD4, MED_NONE, MED_QUAD8,
 234. . MED_QUAD9, MED_NONE, MED_NONE, MED_HEXA8, MED_HEXA20,
 235. . MED_PENTA6, MED_PENTA15, MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE,
 236. . MED_NONE, MED_NONE, MED_TETRA4, MED_TETRA10, MED_PYRA5,
 237. . MED_PYRA13, MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE,
 238. . MED_NONE, MED_NONE, MED_HEXA27, MED_NONE, MED_NONE,
 239. . MED_NONE, MED_SEG4, MED_NONE, MED_OCTA12, MED_NONE,
 240. . MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE,
 241. . MED_NONE, MED_NONE, MED_NONE /
 242.  
 243. C Types d'Elements geometriques disponibles pour la sortie MED
 244. C le 327 vient du plus grand numero dans l'equivalence : MED_HEXA27
 245. INTEGER MDICLA(327)
 246. DATA MDICLA(MED_POINT1) , MDICLA(MED_SEG2) , MDICLA(MED_SEG3) ,
 247. . MDICLA(MED_TRIA3) , MDICLA(MED_TRIA6) , MDICLA(MED_TRIA7) ,
 248. . MDICLA(MED_QUAD4) , MDICLA(MED_QUAD8) , MDICLA(MED_QUAD9) ,
 249. . MDICLA(MED_HEXA8) , MDICLA(MED_HEXA20), MDICLA(MED_PENTA6) ,
 250. . MDICLA(MED_PENTA15), MDICLA(MED_TETRA4), MDICLA(MED_TETRA10),
 251. . MDICLA(MED_PYRA5) , MDICLA(MED_PYRA13), MDICLA(MED_HEXA27) ,
 252. . MDICLA(MED_SEG4) , MDICLA(MED_OCTA12)
 253. . / 1 , 2 , 3 ,
 254. . 4 , 6 , 7 ,
 255. . 8 , 10, 11,
 256. . 14, 15, 16,
 257. . 17, 23, 24,
 258. . 25, 26, 33,
 259. . 37, 39 /
 260.  
 261. C GTYPE et ETYPE Disponibles pour la sortie des resultats
 262. INTEGER MED_GTABLE
 263. PARAMETER(MED_GTABLE=20)
 264. INTEGER*4 MEDGTB(MED_GTABLE)
 265. DATA MEDGTB( 1), MEDGTB( 2), MEDGTB( 3), MEDGTB( 4), MEDGTB( 5),
 266. . MEDGTB( 6), MEDGTB( 7), MEDGTB( 8), MEDGTB( 9), MEDGTB(10),
 267. . MEDGTB(11), MEDGTB(12), MEDGTB(13), MEDGTB(14), MEDGTB(15),
 268. . MEDGTB(16), MEDGTB(17), MEDGTB(18), MEDGTB(19), MEDGTB(20)
 269. . / MED_POINT1, MED_SEG2, MED_SEG3, MED_TRIA3, MED_TRIA6,
 270. . MED_TRIA7, MED_QUAD4, MED_QUAD8, MED_QUAD9, MED_HEXA8,
 271. . MED_HEXA20, MED_PENTA6, MED_PENTA15, MED_TETRA4, MED_TETRA10,
 272. . MED_PYRA5, MED_PYRA13, MED_HEXA27, MED_SEG4, MED_OCTA12 /
 273.  
 274. INTEGER MED_ETABLE
 275. PARAMETER(MED_ETABLE=3)
 276. INTEGER*4 MEDETB(MED_ETABLE)
 277. DATA MEDETB(1) , MEDETB(2), MEDETB(3)
 278. . / MED_NODE_ELEMENT, MED_CELL , MED_NODE /
 279.  
 280.  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales